PARKER 派克 密封件 泉州一级代理

PARKER  派克 密封件 泉州一级代理

PARKER  派克 密封件 泉州一级代理:0595-68253688  福建省泉州市天益机电  蒋女士  QQ:3001030018   诚信经营数10年,欢迎您来询合作!

地址:泉州新华北路建南花园16-204

B7125AP5009                B7125AP5009

AY063AP5009                AY063AP5009

OD185005200171D            185X200.1 X 6.3

EDNMC001                   FLO-.116*.485*.130*S.350-CF15-

AH150AZ5071                150 x 170 x 10/14

AH160AZ5071                160 x 180 x 10/14

C1M017N3571                220 X 240 X 14

Y30409ES001                seal

LY2820001-01/1 TOOLING     LY2820001-01/1 tooling

040314N1470                X-RING 18.42X5.33

E47058-NS009 TOOLING-S     E47058-NS009 tooling

B7050CP5009                B7050CP5009

BS6378P5009                BS6378P5009

Y3HL02P5070-T1             Y3HL02P5070 insert

Y3HL03P5070-T1             Y3HL03P5070 insert

RCM GASKET                 Gasket-pump Rearcover Case

XS 30.5X35X2 WS026         TEFLON 25% GLASS FILLED

XB 20.5X25X2 WS026         TEFLON 25% GLASS FILLED

GW104                      Oil SEAL-MANUAL-VALVE-SHAFT

GW103                      OIL SEAL-CONVERTER_HOUSING

BC1                        BC1 PISTION SEAL

BC2                        BC2 PISTION SEAL

BC1 TS                     BC1 SAMPLE TOOLING

BC2 TS                     BC2 SAMPLE TOOLING

RCM GASKETTS               SAMPLE TOOLING  RCM gasket

GW104 TS                   SAMPLE TOOLING  GW104

GW103 TS                   SAMPLE TOOLING  GW103

WASHER-24X5.4X2-65MN       24x5.4x2 washer

XS 30.5X35X2 WS026 TS      SAMPLE TOOLING

XB 20.5X25X2 WS026 TS      SAMPLE TOOLING

210.1X219.98 CELLULOSE     210.1X219.98 cellulose

OE500005200211F      K85   OE500005200211F      K85

OD038005200171D      K85   ROD SEAL/O-RING PS055 OD 38/D

OE130005200211D      K85   OE130005200211D

OE250005200211E      K85   OE250005200211E      K85

OE320005200211E      K85   OE320005200211E      K85

B7180DP5008                180 x 160 x 12

AY125AP5009                125 x 138 x 7/9.5

B3125AP5009                125 x 140 x 9

B3210AP5009                ROD SEAL

B7110AP5009                PISTON

0905516V1475               G100, FKM 75A

B3095AP5008                95 X 110 X 9

B3080EP5008                80 X 95 X 9

OE350005200211F      K85   OE350005200211F

F3000005240250A            24.5X4 (PO-52-40250)

AF160AZ5071                canned wiper

B7-242*222*16.5-P5008      PACKING

F3-242*237*25-PS052        PACKING

F3-240*245*25-PS052        PACKING

FR-365-370-25-Q5038        365x370x25

A8Q002P5008                300X320X18/10.2

FR-300X305X25-Q5038        300x305x25

OE370005200211F  K85       kit packing

V1475 14.1X1.6             Oring

V1475 8.6X2.4              Oring

AD020005200590B  K85       KIT

AD020005200591B  K85       KIT

AD012005200591B  K85       KIT

B3075BP5008                75 X 88 X 10

B3050MP5008                50 x 65 x 9

B3125BP5008                125 x 145 x 12

Y3PM03P6000                omegal seal

Y3PM03P6000-TOOL           Tooling charge

0905532N1499               9-5532 N1499

0905509N1499               9-5509 n1499

0905014N1499               9-5014 N1499

0905011N1499               9-5011 N1499

0905517N1499               9-5517 N1499

0905518N1499               9-5518 N1499

B3070CP5008                70 X 85 X 9

B7160CP5008                160 x 140 x 12

OR045003300161D            ROTARY SEAL

OQ045003300260B            Rotary Seal @45/B

B3260AP5008                260 x 285 x 19

AH055BP6000                55X69X8/11

B36373P5009                63 X 75 X 10

B7260AP5008                260 x 235 x 16

AH020AP6000                20X32X6/9

AH022AP6000                22X34X6/9

AH025AP6000                25X37X6/9

AH030AP6000                30X42X6/9

AH030BP6000                30X45X7/10

AH032AP6000                32X44X7/10

AH035AP6000                35X47X7/10

AH040AP6000                40X52X7/10

AH028BP6000                28x40x7/10

AH045AP6000                45X57X7/10

AH5060P6000                50x60x11/7

AH050AP6000                50X62X7/10

AH055AP6000                55X69X7/10

AH056AP6000                56X66X5/81

AH056BP6000                56x66x7/10

AH6070P6000                60x70x11/7

AH060AP6000                60X74X8/11

AH063BP6000                63x75x7/10

AH065AP6000                65X79X8/11

AH7080P6000                70x80x11/7

AH070AP6000                70X84X8/11

AH075AP6000                75x89x8/11

B7150DP5008                150 x 130 x 12

UMBRELLA VALVE SEAL        Umbrella valve seal

AH080AP6000                80 x 94 x 8/11

AH085AP6000                85X99X8/11

AH090AP6000                90X104X8/11

AH095AP6000                95X109X8/11

AH100AP6000                100X114X8/11

AH105AP6000                105X121X9/12

AH110AP6000                110X126X9/12

AH115AP6000                115X131X9/12

AH120AP6000                120X136X9/12

AH125AP6000                125X141X9/12

AH130AP6000                130X146X9/12

AH135AP6000                135X155X10/14

AH140AP6000                140X160X10/14

AH150AP6000                150X170X10/14

AH160AP6000                160X180X10/14

UMBRELLA VALVE -STOOL      UMBRELLA VALVE -STOOL

BS8095P5009                80X95X11.4

B3080DP5008                80 X 93 X 10

B3085BP5008                85 X 100 x 10

B3095BP5008                95 X 110 X 10

B3100EP5008                100 X 120 X 12

B3095CP5008                95 X 115 X 12

0905024N1499               O-RING,RUBBER

B7170CP5008                170 x 150 x 12

B3065AP5008                65 x 73 x 8

CQ100005200411B            100X87X8.3

ZW106300260                63 X 47 X 19,4

040008E1580S               040008E1580S  x-ring

020251N1490                  129,77X 3,53

B7-303X279X18G-P5008       303x279x18

FR-385X380X25-Q5038        385x380x25

F3-303X298X25-PS052        303x298x25

A8Q182P5008                380x395x12.5/8.5

FR-470X465X25-Q5038        470x465x25

OE470005200211F            470X445,5X8,1 PTFE BRONZE

F3-300X305X25-PS052        300x305x25

OD070005200172C            RODSEAL/O-RING OD  70/C

RI070AP6000                70x80x5

0905503N1499               G35 34.40 X 3.10

0905506N1499               G50 49.40 X 3.10

M09783-1                   M09783-1,N1500

M09783-1-TOOL              TOOLING M09783-1,N1500

B7215AP5008                215 x 190 x 16

BSG085P6000                160 X 185 X 18,2

BS7590P6000                75 X 90 X 10

B3145AP5008                145 x 160 x 9

3003696                    14x22x5/7

020269N1490                221,84X 3,53

4205B052TP048              PISTON U-CUP,BI-DIRECTIONAL

4205B052TR045              PISTON U-CUP,BI-DIRECTIONAL

040457N1470                o-ring

N1173 4-457W               o-ring

N1173 4-457W-TOOL          Tooling

B7080BP5008                80 x 65 x 10

AD150005200591C  K85       ROD WIPER

320-360-19MCHN             320X360X19 Oil Seal

320-360-19MCHN-TOOL        TOOLING 320X360X19 Oil Seal

BA-300X325X15-00030        BA-300X325X15-00030

AY115AP5008                115 x 125 x 6/8

B3115AP5008                115 x 130 x 9

OR080003300161C            ROTARY SEAL

OQ070003300261C            70X59X4.2

V1475 41X2                 Oring

PS052BACKRING6000-RS2      PTFE Backring

PS052SPACER-RS1            PTFE BACKRING

AD120003300591C            PTFE PACKING

B3090CP5008                90 X 105 X 10

XB14000010902XX            140X131.4X1.7

B3100DP5008                100 X 115 X 10

B3040FP5008                40 X 55 X 9

B3035DP5008                35.5 X 45 X 6

OR058003300162C            OR058003300162C

B3070DP5008                70 x 85 x 10

583525001-STOOL            583525001  sample tooling

F3-593X588X25-PS052        593X588X25

Y3-9.5X6X7.2-CR70-TOOL     TOOLING Y3-9.5x6x7.2-CR70

OR040003300162A            ROTARYSEAL OR @40/A   *

B3140AP5008                140 x 150 x 7

B3075DP5008                75 X 90 X 10

OQ030003300260B            Rotary Seal @30/B

B3055CP5008                55 X 68 X 10

B3055DP5008                55 X 70 X 9

B3060CP5008                60 X 73 X 10

B3060DP5008                60 X 75 X 9

B3065CP5008                65 x 78 x 10

B3085CP5008                85 X 105 x 12

B3105CP5008                105 x 125 x 12

B3110CP5008                110 X 130 X 10

B3110DP5008                110 x 130 x 12

OQ030003300261B            OQ030003300261B

WASHER-24X5.4X2-65MN-TOOL  TOOLING

B3090DP5008                90 X 110 X 10

YE880005200211G            Y3xxxx99900099S

OD730005200171G            730X757.3X9.5

OD730008300171G            730X757.3X9.5

OD5900052AE171G            Y3 8031 999 00099S

OD590008300171G            590X617.3X9.5

FR-880X872X25-Q5038        880X872X25

F3-880X872X25-PS052        880X872X25

FR-730X738X25-Q5038        730X738X25

F3-730X738X9.7-PS052       730X738X9.7

B7593AP5008                593X565X18

A5730AP5008                730X760X25/15.2

F3-590X595X25-PS052        590X595X25

FR-590X598X25-Q5038        590X598X25

BA880AZ4651                880x861x15.88/17.5

BA590AZ4651                590x609x15.88/17.5

GSK0035001                 54.5X63X2.38

BS001 16X2.5               16X2.5  IIR O-ring

FR80X85X10Q5029            FR80X85X10Q5029

FR125X115X15Q5029          FR125X115X15Q5029

SH-200902-56V-TOOL         TOOLING

SH-200902-56V              SH-200902-56V

B3250AP5008                250 x 270 x 16

17-02677A01                17-02677A01

17-02677A01-TOOL           17-02677A01-TOOL

A5730AP5207                730X760X25/15.2

B7593AP5207                593X565X18

Y3HL02P5070                28X14.3

Y3HL03P5070                5.6X14.2X4.0

BR130A00601                130 x 145.5 x 6

0905014N1490               0905014N1490

020013N1490                2-013 NBR 90

020017N1490                  17,17X 1,78

020020N1490                   21,95X 1,78

020353N1490                  126,37X 5,33

OQ175003300261D            OQ175003300261D

AD0500005200590B           AD0500005200590B

0905010N1490               0905010N1490

0905016N1499               0905016N1499

0905016N1490               O-RING

0905017N1499               P18

0905023N1499               O-RING

0905017N1490               0905017N1490

0905028N1499               O-RING

0905033N1499               O-RING

0905038N1499               O-RING

0905023N1490               0905023N1490

0905043N1499               O-RING

0905066N1499               O-RING

0905028N1490               0905028N1490

0905033N1490               0905033N1490

0905038N1490               0905038N1490

0905043N1490               0905043N1490

0905066N1490               0905066N1490

0905011V1411               11x2.4

0905012V1411               11.8x2.4

BR100A00661                100X115.5X6

B3155AP5008                155 x 170 x 9

Y3HL04P5070                Y3HL04P5070

B3130AP5008                130 x 145 x 9

B3140EP5008                140 x 150 x 6

BR155A00601                155 * 170.5 * 6/6.3

B3055HP5008                55 X 75 X 12

B3060GP5008                60 x 80 x 12

B3065HP5008                65 x 85 x 12

B3080FP5008                80 X 95 X 10

B3105BP5008                105 x 120 x 10

B3115CP5008                115 x 135 x 12

B3120CP5008                120 x 140 x 10

B3120DP5008                120 x 140 x 12

BR115A00601                115 x 130.5 x 6


本文链接地址:PARKER 派克 密封件 泉州一级代理

G04248.JPG